Właściciele młodych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w nawiązaniu do komunikatu (w załączeniu) Instytutu Zootechniki PIB o przyjętym do realizacji od 2021r projekcie “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzania oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”, prosi wszystkich właścicieli młodych ogierów rasy małopolskiej z terenu woj. podkarpackiego o zgłaszanie ich do biura Związku. Na podstawie przesłanych zgłoszeń przeprowadzony zostanie przegląd i wstępna ocena poszczególnych ogierów w terenie pod kątem spełnienia kryteriów związanych z realizacją zaplanowanego projektu.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzania oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych