Rejestr Ogierów 2021

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że rozpoczął prace związane z przygotowaniem, opracowaniem i wydaniem Rejestru Ogierów kryjących na terenie woj. podkarpackiego w sezonie 2021. W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów zainteresowanych umieszczeniem reklamy ogiera / ogierów w Rejestrze  o przygotowanie odpowiedniej oferty.
Oferta stanówki powinna zawierać podstawowe informacje o rozpłodniku , jego osiągnięciach hodowlanych użytkowych, zdjęcie, adres stacjonowania, kontakt telefoniczny obecnego właściciela/dzierżawcy.
Ponadto istnieje również możliwość umieszczenia w Rejestrze oferty gabinetu weterynaryjnego , sklepu z akcesoriami jeździeckimi, ośrodka hodowlanego czy ośrodka jeździeckiego.
Odpłatność za stronę format B5 wynosi 150 zł.
Gotowe oferty w formacie pdf, jpg (ze zdjęciami z podaniem autora w bardzo dobrej rozdzielczości)należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku