Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wirusa EHV-1

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich hodowców i właścicieli koni oraz Ośrodków Hodowlanych  i Jeździeckich o zapoznanie się z treścią pisma od Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 3 marca br. dotyczącego aktualnej sytuacji epizootycznej w Europie – pojawienia się zakażeń herpeswirusem koni  (EHV-1).