Komunikat – klacze huculskie bez ZPD

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich  hodowców i właścicieli koni rasy huculskiej o zapoznanie się z załączonym pismem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z dnia 22 lutego br. Decyzją Komisji Księgi Stadnej koni rasy huculskiej wszystkie klacze 7-letnie wpisane do Księgi, które do końca 2020r. nie zaliczyły Zasadnicze Próby Dzielności (wierzchowej lub zaprzęgowej) mają przedłużony termin obowiązkowego zaliczenia w/w próby do końca 2021r.
Lista klaczy znajduje się w załączonym piśmie.
Jednocześnie informuję, że ustalenia te nie dotyczą klaczy pozbawionych prawa użytkowania w hodowli w poprzednich latach.

Więcej: KLIKNIJ

Lista klaczy 2021