Komunikat – klacze huculskie bez ZPD

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich  hodowców i właścicieli koni rasy huculskiej o zapoznanie się z załączonym pismem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z dnia 22 lutego br. Decyzją Komisji Księgi Stadnej koni rasy huculskiej wszystkie klacze 7-letnie wpisane do Księgi, które do końca 2020r. nie zaliczyły Zasadnicze Próby Dzielności (wierzchowej lub zaprzęgowej) mają przedłużony termin obowiązkowego zaliczenia w/w próby do końca 2021r.
Lista klaczy znajduje się w załączonym piśmie.
Jednocześnie informuję, że ustalenia te nie dotyczą klaczy pozbawionych prawa użytkowania w hodowli w poprzednich latach.

Więcej: KLIKNIJ

Lista klaczy 2021

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712