Ankieta nt. “Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji konia Huculskiego”

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zwraca się z prośbą do wszystkich hodowców koni rasy huculskiej uczestniczących w realizacji projektu pn “Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji konia Huculskiego “o wzięcie udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej. Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej. W ramach ewaluacji przeprowadzane jest m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: KLIKNIJ

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 5 minut, a jej wyniki będą miały duży wpływ na wnioski badania, stąd uprzejma prośba o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankietę można wypełniać do 13.02.2021 r.