Zgłoszenie Koniowatego do Rejestru – ważne

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (Dz.U.2019 poz. 1149) wniosek – Zgłoszenie Koniowatego do Rejestru celem opisu i zaczipowania źrebięcia należy złożyć do biura Związku w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia koniowatego.
W załączonym niżej formularzu należy podać datę urodzenia koniowatego , płeć, nr. identyfikacyjne i nazwy rodziców oraz imię, nazwisko, adres i koniecznie nr tel. właściciela klaczy.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie na załączonym formularzu.
Druk formularza jest również do pobrania w zakładce Dokumenty  pn. “Wniosek Koniowatego do Rejestru”

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów