Reklama w Rejestrze Ogierów na 2020 rok

W związku z przygotowywanym Rejestrem Ogierów na 2020 rok Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów zainteresowanych umieszczeniem reklamy ogiera/ogierów w Rejestrze o przygotowanie odpowiedniej oferty. Reklama lub oferta stanówki powinna zawierać zdjęcie ogiera (z podaniem autora), rodowód i informację o osiągnięciach hodowlanych, wynikach użytkowych ogiera lub jego rodziców, miejsce stacjonowania , kontakt, itp.
Jednocześnie informujemy, że możliwe jest również umieszczenie w Rejestrze reklamy stadniny/ośrodka jeździeckiego, gabinetu weterynaryjnego lub sklepu z akcesoriami jeździeckimi.

Odpłatność za stronę format B-5 wynosi 125 zł.

Gotowe materiały w formacie pdf. (ze zdjęciem w bardzo dobrej rozdzielczości) należy przesłać na adres : ozhkrzeszow@poczta.onet.pl (wyłącznie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2020r.

Marek Gibała
Dryrektor OZHK Rzeszów