Nabór wniosków do Programów Ochrony dla nowych uczestników

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,  informuje wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem po raz pierwszy do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras : małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2021r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów w okresie od 8 do 22 grudnia 2020.

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dnia i godziny).
Wymagane dokumentacja którą należy przygotować i przywieźć ze sobą:

  •  paszporty, każdej zgłaszanej klaczy oraz ich kserokopie (paszporty starszych klaczy strony 3-8 , młodszych strony 1,2,3,4,12,16,17)
  •  świadectwo wpisu do ksiąg oraz jego kserokopia – obydwie strony
  •  świadectwo pokrycia oraz jego kserokopia – strona z wpisanymi danymi)
  •  ksero zaświadczenia o nadaniu przez ARiMR nr. gospodarstwa

Warunkami uczestnictwa w programie są:

  • posiadanie min. 2 klaczy danej rasy lub typu wpisanych do ksiąg, które są pokryte lub urodziły źrebię w 2020r.
  • posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha, nadanego w ARiMR nr. ewidencyjnego
  •  członkostwo w OZHK Rzeszów.

Zgodnie z uchwałą Nr. 12/2019 z dn. 29.12.2019 Zarządu OZHK w Rzeszowie w roku 2020 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata od wszystkich klaczy programowych w wysokości 50 zł za klacz

Osoby kończące 5- cio letnie zobowiązanie 14 marca 2021r. i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane do złożenia za pośrednictwem  OZHK w Rzeszowie OŚWIADCZENIA (druk dostępny na str. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ) w terminie do końca stycznia 2021r. W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ  nowi uczestnicy  programu ochrony , którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy (druk dostępny na str. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ).

Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura na rok 2021 i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie.
Przystąpienie do Programu ochrony umożliwia hodowcy / posiadaczowi ubieganie się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej. Więcej informacji na stronie  www.arimr.gov.pl

W razie potrzeby dodatkowych pytań lub ustalenia terminu i godziny wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 17 852 74 94