Komunikat o próbach koni huculskich

Komisja Księgi Stadnej Koni rasy huculskiej informuje, że do chwili obecnej w roku bieżącym zorganizowano w kraju łącznie 7 zasadniczych prób wierzchowych dla koni młodych rasy huculskiej (4x OZHK Rzeszów, 2x MZHK Kraków, 1x WZHK Warszawa).
W miesiącu wrześniu i październiku zaplanowano jeszcze zorganizowanie i przeprowadzenie następujących prób dzielności:

  1. 22 września w Klikowej – MZHK Kraków
  2. 4 października w Białce – LZHK Lublin
  3. 14 października w Gładyszowie – MZHK Kraków
  4. 23 października w Klikowej – wierzchowa i zaprzęgowa – MZHK Kraków
  5. 24 października w Chorzowie – OZHK Rzeszów

Informując o powyższym Komisja Księgi Stadnej przypomina wszystkim hodowcom, że zgodnie z zapisami w programie hodowli koni rasy huculskiej obowiązek zaliczenia zasadniczej próby dzielności obejmuje wszystkie ogiery i klacze wpisane do ksiąg, ogiery do końca roku kalendarzowego w którym kończą 5 lat, a klacze do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat.

Po tym terminie ogiery i klacze bez zaliczonej próby zasadniczej nie będą mogły uczestniczyć w programie hodowli jak również w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy huculskiej.