Informacja dotycząca bloczków świadectw pokryć na rok 2020

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że istnieje możliwość otrzymania bloczków świadectw pokryć na 2020 rok oraz tegorocznych Rejestrów Ogierów drogą pocztową po uiszczeniu odpowiednich opłat:

  • 1 zł              – za 1 szt druku świadectwa
  • 18,50 zł       – za Rejestr Ogierów
  • 8,50 zł         – za zwrotną przesyłkę pocztową

na konta Związku:

  1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział Rzeszów nr.:   61 8642 1126 2012 1119 0015 0001
  2. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Rzeszowie nr.:    22 1240 1792 1111 0010 9618 9374

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712