Uchwała Prezydium PZHK z cennikiem obowiązującym od 01.04.2019

kręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia w załączeniu Uchwałę Nr. 7/2019 Prezydium PZHK z dnia 8 marca 2019 w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez PZHK i OZHK/WZHK, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br. Wprowadzenie nowej Uchwały wynika
z dostosowania programów hodowli do nowych przepisów UE.

Wszystkich hodowców i właścicieli koni prosimy o zapoznanie się z załączonym cennikiem opłat.