Rejestracja źrebiąt

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
z 2 kwietnia 2004r. /Dz.U.2004 Nr.91 poz.872 z późn. zm./ wszystkie koniowate są identyfikowane i zaopatrywane w dokumenty identyfikacyjne zwane paszportami.
Wniosek o wydanie dokumentu identyfikacyjnego (druk w załączeniu) na źrebięta składa się do OZHK w Rzeszowie nie później niż w terminie 3 miesięcy od urodzenia koniowatego osobiście , listownie lub e-mailem na adres ozhkrzeszow@onet.poczta.pl
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2015/262 właściwy dokument identyfikacyjny czyli paszport na źrebię wydawany jest zgodnie z art.9 nie później niż 12 miesięcy od daty urodzenia a w każdym razie przed opuszczeniem na stałe gospodarstwa urodzenia.

Prosimy wszystkich właścicieli nowonarodzonych źrebiąt o zgłaszanie ich do OZHK w Rzeszowie zgodnie z załączonym wnioskiem.

Jednocześnie przypominamy , że w momencie nabycia konia z paszportem najpóźniej w terminie 7 dni należy dokonać przerejestrowania na nowego właściciela. Podstawą przerejestrowania konia jest umowa kupna-sprzedaży lub wypełniona ostatnia kartka w paszporcie – „Zgłoszenie Zmiany Właściciela Koniowatego” przedłożone wraz z paszportem w biurze Związku osobiście lub przesłane przesyłką pocztową – listem poleconym. Za dokonanie zmiany właściciela w paszporcie jest pobierana opłata 17,50 zł. , jeśli paszport ma być odesłany właścicielowi przesyłką pocztową dodatkowo należy uiścić 8,50 zł. opłaty pocztowej.