Propozycje udziału w ZPD w Chorzowie dn. 07.09.2019r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia w załączeniu formularz zgłoszeniowy i propozycje udziału w Zasadniczej Wierzchowej Próbie dzielności koni rasy huculskiej organizowanej w dniu 7 września 2019 r. w Chorzowie k /Pruchnika „ Ścieżka Huculska na Śmidowej ”.