Komunikaty dla ekip na XIX Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

Komunikaty dla ekip zakwalifikowanych na zawody koni rasy huculskiej W Rudawce Rymanowskiej w dniach 23-25 sierpnia 2019r.

 1. Ostateczny wykaz ekip i zakwalifikowanych koni umieszczono na stronie www.ozhk.rzeszow.pl w dniu 13 sierpnia br.
 2. Zgloszenia– KLIKNIJ
 3. Zgodnie z propozycjami zawodów koń w danym dniu może startować max. 2 razy
  w konkursach sportowych wliczając w to start w ścieżce huculskiej dla dzieci.
 4. W ścieżce huculskiejdzieci obowiązuje wiek od ukończenia 8 lat do dnia w którym zawodnik kończy 14 lat. Pozostałe dzieci mogą startować poza konkursem.  Od startujących dzieci wymagana będzie legitymacja szkolna lub jej kopia (w wersji papierowej)
 5. Zaświadczenie lekarskie zawodników i ubezpieczenie NNW wymagane jest wyłącznie w wersji papierowej (oryginał lub kopia). Nie będzie możliwości zakupu polisy NNW w miejscu zawodów
 6. Obowiązuje punktualny przyjazd na zawody w piątek 23 sierpnia do godz. 15:30
 7. Obowiązkowy przegląd weterynaryjny wszystkich zgłoszonych koni rozpocznie się o godz.16:00
 8. Obowiązkowa odprawa techniczna z wydaniem bonów żywieniowych i upominków o godz 18:00 w piątek
 9. Zawodników startujących w ścieżce huculskiej dla dzieci obowiązują kaski i kamizelki ochronne, podobnie powożących i luzaków startujących w konkursie zaprzęgów parokonnych
 10. Wszelkie zmiany na listach startowych do poszczególnych konkursów po ich ostatecznym zatwierdzeniu i wywieszeniu list możliwe będą wyłącznie po opłaceniu kwoty 20 zł. od każdej zmiany.

Marek Gibała
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712