Komunikat – dla ekip na IX Galicyjskie Lato z Koniem

Komunikat – dla ekip startujących  w zawodach konnych rozgrywanych podczas IX Galicyjskiego Lata z Koniem w Kołaczycach w dniach 10-11 sierpnia 2019r.

Zgodnie z propozycjami zawodów:

1. Konie należy dowieźć w dniu 9 sierpnia br. /piątek/ – stajnie otwarte od godz. 16-tej, lub najpóźniej do godz 7:00 w dniu 10 sierpnia br. /sobota/.

2. Po rozładowaniu koni do wskazanych boksów należy niezwłocznie zgłosić się z dokumentami koni i zawodników do sekretariatu zawodów na scenie, uiszczając stosowne opłaty określone w propozycjach zawodów

3. Przypominam, że wszyscy zawodnicy startujący w jakichkolwiek Konkursach (zawodnicy, powożący , luzacy) muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie NNW.

4. Zawodnicy i luzacy startujący w konkursie maratonowym (w zaprzęgach) obowiązani są posiadać kaski i kamizelki ochronne, a w konkursie zręczności powożenia co najmniej kaski.

5. Odprawa ekip zaprzęgowych w sobotę 10 sierpnia o godz. 7:30, a ekip koni rasy huculskiej o godz. 10:00.