Informacja dla hodowców zainteresowanych przystąpieniem do Programów Ochrony na 2020r.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje wszystkich hodowców  zainteresowanych   przystąpieniem po raz pierwszy
do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2020r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów do 27 grudnia 2019 roku.

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dnia i godziny).

 Warunki uczestnictwa w programie to;

  • posiadanie min. 2 klaczy danej rasy lub typu wpisanych do ksiąg  pokrytych lub posiadających urodzone potomstwo w ostatnim roku
  • posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha z  nadanym  w ARiMR
    nr ewidencyjnego
  • członkostwo w OZHK Rzeszów.

Zgodnie z uchwałą Nr. 14/2018 z dn. 19.12.2018 Zarządu OZHK w roku 2019 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata  od wszystkich klaczy programowych w następujący sposób:

  • do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka
  • od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

Osoby kończące 5- cio letnie zobowiązanie 14 marca 2020r. i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane do złożenia za pośrednictwem OZHK
w Rzeszowie OŚWIADCZENIA w terminie do końca stycznia 2020 r.

W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ  nowi uczestnicy  programu ochrony, którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy.

Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura na rok 2020 i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach:  www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Związku
17 852 74 94

Marek Gibała

Dyrektor OZHK w Rzeszowie