Informacja dla hodowców klaczy sokólskich

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że w dniu 5 października br. w Zabajce podczas aukcji ogierów planuje zorganizować kwalifikacje klaczy rasy sokólskiej włączanych do programu ochrony zasobów genetycznych koni. Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji jest zgłoszenie minimum 10 klaczy.

Proszę wszystkich zainteresowanych hodowców o dokonanie zgłoszeń do biura OZHK Rzeszów w terminie do 30 sierpnia br. (piątek)

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów