Informacja dla ekip zakwalifikowanych na III Ścieżkę Huculską na Śmidowej

Informacja dla ekip zakwalifikowanych na zawody  „III Ścieżka Huculska na Śmidowej” w Chorzowie w dniach 15-16 czerwca2019r.

  1. Proszę  o wnikliwe zapoznanie się z załączonym wykazem ekip i zgłoszonych koni do poszczególnych konkursów
  2. Konie należy dowieźć na miejsce zawodów do godz. 8:00 w dniu 15 czerwca br.(sobota).
  3. W dostarczonej dokumentacji należy uwzględnić wszystkie wymogi związane z warunkami uczestnictwa zawodników i koni
  4. Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie  (min. szczepienie bazowe – dwie dawki I i II w odstępach 21-92 dni od pierwszej ale nie później niż 7 dni przed zawodami). Adnotacja o aktualnym i ważnym szczepieniu konia musi być umieszczona w paszporcie  – w przeciwnym razie koń nie będzie dopuszczony do zawodów.
  5. Obowiązkowy przegląd weterynaryjny przeprowadzony zostanie przez lek. wet. Pana Michała Szustaka podczas oceny płytowej od godz. 10:00 w sobotę w dniu 15 czerwca br. Przegląd uwzględniał będzie ocenę kondycji , pielęgnacji i czystości oraz regularności chodów koni prezentowanych na trójkącie. Decyzja lekarza weterynarii dotycząca koni jest ostateczna.

Proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z propozycjami zawodów i warunkami uczestnictwa.

Informacja!

OZHK w Rzeszowie informuje, że w związku z rozprzestrzeniającą się nadal epidemią koronawirusa i rosnącym ryzykiem zakażenia w trosce o zdrowie Państwa i pracowników naszego związku, prosimy ograniczyć do minimum przyjazdy i wizyty w biurze OZHK w Rzeszowie.

 

Wszelkie sprawy nie wymagające bezpośredniej obecności zainteresowanej osoby w biurze np. zakup koni i przerejestrowanie paszportów, proszę przesyłać pocztą. Pozostałe sprawy jak zgłaszanie koni do opisów proszę dokonywać pocztą lub drogą elektroniczną na maila: ozhkrzeszow@poczta.onet.pl lub mgibala63@onet.pl.

 

W sprawach szczególnie pilnych hodowcy i zainteresowane osoby przyjmowane będą w biurze związku wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W innych sprawach prosimy o kontakt na nr. 17 852 74 94 lub 608 290 712