Informacja dla ekip zakwalifikowanych na III Ścieżkę Huculską na Śmidowej

Informacja dla ekip zakwalifikowanych na zawody  “III Ścieżka Huculska na Śmidowej” w Chorzowie w dniach 15-16 czerwca2019r.

  1. Proszę  o wnikliwe zapoznanie się z załączonym wykazem ekip i zgłoszonych koni do poszczególnych konkursów
  2. Konie należy dowieźć na miejsce zawodów do godz. 8:00 w dniu 15 czerwca br.(sobota).
  3. W dostarczonej dokumentacji należy uwzględnić wszystkie wymogi związane z warunkami uczestnictwa zawodników i koni
  4. Wszystkie konie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie  (min. szczepienie bazowe – dwie dawki I i II w odstępach 21-92 dni od pierwszej ale nie później niż 7 dni przed zawodami). Adnotacja o aktualnym i ważnym szczepieniu konia musi być umieszczona w paszporcie  – w przeciwnym razie koń nie będzie dopuszczony do zawodów.
  5. Obowiązkowy przegląd weterynaryjny przeprowadzony zostanie przez lek. wet. Pana Michała Szustaka podczas oceny płytowej od godz. 10:00 w sobotę w dniu 15 czerwca br. Przegląd uwzględniał będzie ocenę kondycji , pielęgnacji i czystości oraz regularności chodów koni prezentowanych na trójkącie. Decyzja lekarza weterynarii dotycząca koni jest ostateczna.

Proszę jeszcze raz o dokładne zapoznanie się z propozycjami zawodów i warunkami uczestnictwa.