Zasady rozgrywania zawodów huculskich oraz terminarz imprez

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przedstawia w załączeniu zasady rozgrywania Zawodów Kwalifikacyjnych i Prób Dzielności z udziałem koni rasy huculskiej
w 2018 r wraz z Ogólnopolskim Terminarzem imprez w bieżącym roku.
Jednocześnie OZHK w Rzeszowie przypomina , że zgodnie z obowiązującym Programem Hodowli koni rasy huculskiej wszystkie klacze, które uzyskały wpis do księgi po 1 stycznia 2014 r. są zobowiązane zaliczyć Zasadnicza Próbę Dzielności do końca roku kalendarzowego w którym kończą 7 lat. Po tym terminie wszelkie urodzone  potomstwo tych klaczy zostanie pozbawione prawa do wpisu do księgi.
Dodatkowych informacji w tym względzie udziela biuro OZHK w Rzeszowie.
                                                                                                                                                                                                                                       Marek Gibała 
                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor OZHK w Rzeszowie

W załączeniu

·         Zasady rozgrywania zawodów

·         Terminarz zawodów

Czytany 385 razy