Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów OZHK Rzeszów

 

W dniu 10 lipca br. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbył się XXVI Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Terenowych OZHK w Rzeszowie. Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z 4-letniej działalności władz statutowych i zadań realizowanych przez pracowników biura Związku.
Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom dokonano zmian w Staucie OZHK Rzeszów wynikających z bieżących potrzeb i aktualnych zapisów w Statucie PZHK.
W kolejnych punktach porządku obrad dokonano wyboru nowych władz Związku na 4-letnią kadencję:

 

Zarząd

 Prezes    –  Andrzej Bieńko
Wiceprezes – Władysław Brejta
Skarbnik
 – Jan Dec
Sekretarz
 – Hubert Majkutewicz
Członek – Andrzej Pelc

 

Komisja Rewizyjna:

 Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz
Członek –Mariusz Kurek
Członek
Stanisław Lasek

 

Sąd Koleżeński:

 Przewodniczący –  Stanisław Wilk
Członek
 –  Ewelina Nazimek Bąba
Członek – Tutak Witold

 

Dokonano również wyboru delegatów OZHK Rzeszów na sierpniowy Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZHK w Warszawie.
Na zakończenie Walny Zjazd Związku przyjął 7 wniosków, które zostały skierowane do Walnego Zjazdu PZHK.

 

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

 

Czytany 78 razy