Walny Zjazd Delegatów

  

W dniu 18 stycznia 2008 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbył się XX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Terenowych OZHK w Rzeszowie. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom związku i dokonali wyboru nowych władz na czteroletnią kadencję. Prezesem wybrany został Pan Wacław Gubernat (dotychczasowy wiceprezes) został on również delegowany przez zjazd do Zarządu Głównego PZHK w Warszawie. W dyskusji podczas zjazdu podnoszono sprawy identyfikacji koni, funkcjonowania rasowych programów ochronnych oraz bardzo trudnej sytuacji Stada Ogierów Klikowa.

Czytany 720 razy