I Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi „Dwór Kresowy”- propozycje udziału

Okręgowy Związek Hodowców Koni  w Rzeszowie przedstawia w załączeniu propozycje udziału w I Towarzyskich Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi „Dwór Kresowy”, które odbędą się w Radymnie w dniu 9 czerwca 2019r.
Głównym organizatorem Zawodów jest Pani Elżbieta Makowiecka - Kwiatkowska.  Organizator przypomina, że dla zachowania bezpieczeństwa zawody przeniesione zostały na teren „Dworu Kresowego” w Radymnie. Jednocześnie organizatorzy informują, że rozgrywany w ramach zawodów konkurs III- Turniej Zręczności Powożenia jest konkursem otwartym, a adresowany jest do wszystkich amatorów zajmujących się powożeniem. Pojazdy dowolne , wymagane jest jedynie ubezpieczenie NNW osób startujących, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz szczepienia koni przeciwko grypie (min. szczepienie podstawowe), wiek zgłaszanych koni min. 4 lata.

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy kierować na adres mailowy Pani Elżbiety Makowieckiej – Kwiatkowskiej : elakwiat77@wp.pl, kontakt tel. 660 978 603

W załączeniu :

·        Propozycje udziału

·        Formularz zgłoszeniowy

 

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Czytany 565 razy