Rozliczenie bloczków świadectw pokryć klaczy za rok 2020.

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przypomina
wszystkim właścicielom i dzierżawcom ogierów o obowiązkowym zdaniu do dnia 15 stycznia 2021r. wypełnionych grzbietów świadectw pokryć za rok 2020. 
W przypadku nierozliczenia pobranych świadectw zgodnie z Uchwałą OZHK
Nr. 12/2019 z 20 grudnia 2019 dla prowadzącego punkt kopulacyjny przewidziana jest opłata 50 zł./ za każdy dzień zwłoki.
Po tym terminie nie będą wydawane brakujące świadectwa na 2020 rok, a właściciele źrebiąt urodzonych w 2021 r będą ponosić dodatkowe opłaty związane z identyfikacją i wydaniem paszportu.

 

Marek Gibała
Dyrektor OZHK w Rzeszowie

 

Czytany 54 razy