Reklama w Rejestrze Ogierów na 2018 r.

W związku z przygotowywanym Rejestrem Ogierów na 2018 r. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie prosi wszystkich zainteresowanych właścicieli i dzierżawców ogierów zainteresowanych umieszczenie, reklamy ogiera/ogierów w Rejestrze o przygotowanie odpowiedniej oferty. Reklama lub oferta stanówki powinna zawierać zdjęcia , tekst o osiągnięciach hodowlanych i wynikach użytkowych ogiera lub jego rodziców, rodowód, miejsce stacjonowania, kontakt itp.

Odpłatność za stronę format B-5 wynosi 125 zł.

Gotowe materiały w formacie pdf. (ze zdjęciami w bardzo dobrej rozdzielczości) należy przesyłać na adres ozhkrzeszow@poczta.onet.pl (wyłącznie) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.stycznia 2018r.

Marek Gibała

Czytany 532 razy