Rejestracja koniowatych z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym

             Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że zgodnie z Ustawą o Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt wszystkie konie przywożone z zagranicy tj. z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, musza być zaopatrzone w paszporty. Na nowym właścicielu spoczywa obowiązek zgłoszenia takiego konia w terminie 30 dni do właściwego OZHK/WZHK na terenie którego stacjonuje celem zarejestrowania w nowym miejscu.

Warunkiem zarejestrowania konia jest złożenie wypełnionego dokładnie Wniosku o zarejestrowanie koniowatego z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym wraz z oryginalnym paszportem. Następnie pracownik OZHK dokonuje sprawdzenia tożsamości konia w terenie, po czym w biurze Związku po zarejestrowaniu konia w Centralnej Bazie Danych Koniowatych przepisywany jest paszport na nowego właściciela .

Jednocześnie OZHK w Rzeszowie przypomina , że na poprzednim i nowym właścicielu spoczywa obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży i zakupu konia w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Opłatę za przerejestrowanie konia w paszporcie ponosi nowy właściciel. Zasada ta obowiązuje zarówno właścicieli koni z paszportem krajowym jak i zagranicznym.

W załączeniu druk :  Wniosek o zarejestrowanie koniowatego z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym

Czytany 1366 razy