Plakat informacyjny „XIX Pożegnania wakacji w Rudawce Rymanowskiej”