Pilna informacja dotycząca dotacji badań DNA

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz obniżającego drastycznie te stawki, Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie wstrzymał z dniem 8 maja 2019 r. możliwość refundacji kosztów badania markerów genetycznych DNA dla klaczy i ogierów wpisywanych do Ksiąg.
Tym smym właściciele klaczy i ogierów nowolicencjonowanych oprócz opłaty za wpis do Księgi opłacają również badanie DNA, którego koszt wynosi 160 zł.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Czytany 425 razy