Nabór wniosków do Programów Ochrony

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,  informuje wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem po raz pierwszy do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras : małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji kolejnego 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2018r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów do 20 grudnia 2017.

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (dnia i godziny) wizyty.

 Warunkami uczestnictwa w programie są: posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha, nadanego w ARiMR nr. ewidencyjnego i członkostwo w OZHK Rzeszów.

 Zgodnie z uchwałą Nr. 11/2014 Zarządu OZHK w roku 2016 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata od wszystkich klaczy programowych w następujący sposób:

 - do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka

- od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

            Osoby kończące 5- cio letnie zobowiązanie 14 marca 2018r. i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane do złożenia  za pośrednictwem  OZHK w Rzeszowie OŚWIADCZENIA (druk dostępny na str. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ) w terminie do końca stycznia 2018r. W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ  nowi uczestnicy  programu ochrony , którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy (druk dostępny na str. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie ).

 Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr. 17 852 74 94

 

Czytany 678 razy