Nabór wniosków do kolejnej edycji Programów Ochrony Zasobów Genetycznych Koni na 2017r.

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,  informuje wszystkich hodowców zainteresowanych przystąpieniem po raz pierwszy do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras : małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji kolejnego 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2017r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów do 31 grudnia 2016.

 

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (dnia i godziny) wizyty.

 

Warunkami uczestnictwa w programie są: posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha, nadanego w ARiMR nr. ewidencyjnego i członkostwo w OZHK Rzeszów.

 

Zgodnie z uchwałą Nr. 11/2014 Zarządu OZHK w roku 2016 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata od wszystkich klaczy programowych w następujący sposób:

 

- do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka

 

- od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

 

Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązujące dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki w Balicach : www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr. 17 852 7494

Czytany 829 razy