Komunikaty dla ekip zgłoszonych na zawody w Rudawce Rymanowskiej

Komunikaty dla ekip
zakwalifikowanych na zawody w Rudawce Rymanowskiej
w dniach 24-26 sierpnia 2018r.

 

1.     W załączeniu w poszczególnych arkuszach ostateczny wykaz ekip i koni zakwalifikowanych na zawody z listą zawodników zgłoszonych do konkursów: kwalifikacyjnego skoków i zaprzęgów oraz lista dzieci zgłoszonych do ścieżki dla juniorów

2.     Zgodnie z propozycjami zawodów koń może startować w danym dniu max 2 razy wliczając w to starty w ścieżce dla dzieci

3.     Dla wszystkich zawodników i dzieci wyszczególnionych w listach przewidziane są bony żywieniowe oraz upominki w ilości : liczba koni + szef ekipy.

4.     Obowiązuje punktualny przyjazd na zawody w piątek 24 sierpnia do godz. 14:00.   Zdawanie i sprawdzanie i kompletacja dokumentacji zawodników i koni nastąpi w godz. 14:00-16:00 w namiocie obok stajni.

5.     Obowiązkowy przegląd weterynaryjny rozpocznie się o godz. 16:00

6.     Obowiązkowa odprawa techniczna odbędzie się o godz. 18:00

7.     Wszelkie zmiany na listach startowych do poszczególnych konkursów po ostatecznym zatwierdzeniu i wywieszeniu są możliwe po opłaceniu kwoty 20 zł.

Dyrektor OZHK Rzeszów

Marek Gibała

Załączniki: 
Czytany 378 razy