Jesienne przeglądy ogierów 2019

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. /Dz.U. Nr 123 poz 774 z późn. zm./ oraz realizując zadanie związane z oceną wartości użytkowej i administrowaniem księgami zlecone przez Ministerstwo Rolnictwa dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądu wszystkich doprowadzonych ogierów.

 

Czytany 243 razy