Informacja dla hodowców zainteresowanych przystąpieniem do Programów Ochrony na 2020 r

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie uprzejmie informuje wszystkich hodowców  zainteresowanych   przystąpieniem po raz pierwszy
do Programów Ochrony Zasobów Genetycznych koni  ras: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, pkz. typ sokólski i sztumski  oraz podjęciem  realizacji 5-cio letniego zobowiązania od 15 marca 2020r., że składanie wniosków i wypełnianie stosownych dokumentów odbywać się będzie w biurze OZHK Rzeszów do 27 grudnia 2019 roku.

Złożenia dokumentów należy dokonać osobiście w biurze Związku
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dnia i godziny).

 Warunki uczestnictwa w programie to ;

·        posiadanie min. 2 klaczy danej rasy lub typu wpisanych do ksiąg  pokrytych lub posiadających urodzone potomstwo w ostatnim roku

·        posiadanie gospodarstwa o powierzchni min.1 ha z  nadanym  w ARiMR
nr ewidencyjnego

·        członkostwo w OZHK Rzeszów.

 Zgodnie z uchwałą Nr. 14/2018 z dn. 19.12.2018 Zarządu OZHK w roku 2019 przy składaniu dokumentów pobierana będzie opłata  od wszystkich klaczy programowych
w następujący sposób:

o   do 3 klaczy w programie – 40 zł./sztuka

o   od każdej kolejnej 30 zł./sztuka

......Osoby kończące 5- cio letnie zobowiązanie 14 marca 2020r. i zainteresowane kontynuacją programu są zobowiązane do złożenia za pośrednictwem OZHK
w Rzeszowie OŚWIADCZENIA w terminie do końca stycznia 2020 r.

W tym samym terminie składają DEKLARACJĘ  nowi uczestnicy  programu ochrony, którzy przejmują klacze realizujące program u innego hodowcy.

Bliższe szczegóły dotyczące programów ochrony oraz obowiązująca Procedura na rok 2020 i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Instytutu Zootechniki
w Balicach: 
www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Związku
17 852 74 94

                                                                    Marek Gibała

                                                                          Dyrektor OZHK w Rzeszowie

Czytany 446 razy