Dodatkowy komunikat dla uczestników Programów Ochrony

Dodatkowy komunikat dla uczestników Programów Ochrony

 

Do 26 stycznia 2018   zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy, którzy kończą 5- letnie zobowiązanie  i zamierzają rozpocząć nowy program od 15 marca 2018 celem wypełnienia OŚWIADCZENIA o kontynuacji lub Ci hodowcy którzy przejmują klacze kończące program na 15.03.2018r
u innego hodowcy celem złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w programie (poprawnie wypełnione dokumenty można również przesłać pocztą listem poleconym).

 

Do 23 lutego 2018   zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy, którzy kontynuują program ochrony celem złożenia wniosku i wykazu klaczy programowych (wydruk z Bazy) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia. Wszystkie klacze kończące u danego hodowcy program należy wpisać na wykaz klaczy wycofanych z programu na dzień 14 marca i zgłosić do IZ Balice.

 

 

Czytany 550 razy