1
2
3
4
5
Lorem ipsum dolor sit amet. ...

Aktualności i wydarzenia

Cennik


Czytany 472 razy

Szukaj

Czytany 469 razy

Powiat Nisko


Czytany 705 razy

Statut OZHK w Rzeszowie

Statut Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cele i zadania Związku, oraz środki ich realizacji
  3. Członkowie ich prawa i obowiązki
  4. Władze Związku
  5. Majątek Związku
  6. Zmiany Statutu rozwiązanie Związku

     pobierz dokument

Czytany 551 razy

Powiat Bieszczadzki

Czytany 841 razy

Powiat Przemyśl


Czytany 1076 razy

Władze statutowe

  • Zarząd:

Prezes    –  Władysław Brejta
Wiceprezes – Maria Bieńko
Skarbnik – Wacław Gubernat
Sekretarz – Jan Dec
Członek – Andrzej Pelc
 

  • Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz
Członek –Mariusz Kurek
Członek – Stanisław Lasek 

Czytany 0 razy

Powiat Brzozów

Czytany 547 razy

Powiat Przeworsk


Czytany 711 razy

Strony