1
2
3
4
5
Lorem ipsum dolor sit amet. ...

Aktualności i wydarzenia

Szukaj

Czytany 404 razy

Powiat Nisko


Czytany 603 razy

Statut OZHK w Rzeszowie

Statut Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie:

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cele i zadania Związku, oraz środki ich realizacji
  3. Członkowie ich prawa i obowiązki
  4. Władze Związku
  5. Majątek Związku
  6. Zmiany Statutu rozwiązanie Związku

     pobierz dokument

Czytany 465 razy

Powiat Bieszczadzki

Czytany 714 razy

Powiat Przemyśl


Czytany 977 razy

Władze statutowe

  • Zarząd:

Prezes    –  Władysław Brejta
Wiceprezes – Maria Bieńko
Skarbnik – Wacław Gubernat
Sekretarz – Jan Dec
Członek – Andrzej Pelc
 

  • Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Tadeusz Kuśnierz
Członek –Mariusz Kurek
Członek – Stanisław Lasek 

Czytany 0 razy

Powiat Brzozów

Czytany 469 razy

Powiat Przeworsk


Czytany 598 razy

Terenowe koła hodowców koni

Czytany 623 razy

Powiat Dębica


Czytany 571 razy

Strony