Aktualności (2021)

Właściciele młodych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w nawiązaniu do komunikatu (w załączeniu) Instytutu Zootechniki PIB o przyjętym do realizacji od 2021r projekcie "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzania oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych, prosi wszystkich właścicieli młodych ogierów rasy małopolskiej z terenu woj. podkarpackiego o zgłaszanie ich do biura Związku.

Czytany 18 razy

Rejestr Ogierów 2021

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje, że rozpoczął prace związane z przygotowaniem, opracowaniem i wydaniem Rejestru Ogierów kryjących na terenie woj. podkarpackiego w sezonie 2021. W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli i dzierżawców ogierów zainteresowanych umieszczeniem reklamy ogiera / ogierów w Rejestrze  o przygotowanie odpowiedniej oferty.
Oferta stanówki powinna zawierać podstawowe informacje o rozpłodniku , jego osiągnięciach hodowlanych użytkowych, zdjęcie, adres stacjonowania, kontakt telefoniczny obecnego właściciela/dzierżawcy.

Czytany 67 razy

Uczestnicy programów ochrony - kontynuacja

Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie prosi wszystkich członków Związku realizujących 5-letni Program Ochrony Zasobów Genetycznych Koni o dokładne zapoznanie się z niżej zamieszczonym pismem. Złożenie wniosku i podpisanie wykazu klaczy programowych na kolejny rok możliwe będzie w biurze Związku w dniach 25 stycznia-24 luty 2021 roku wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (dzień i godzina)

 

Czytany 95 razy

Kalendarz na rok 2021

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie informuje wszystkich członków związku, że został wydany kalendarz na 2021 rok.

Wszystkich zainteresownych hodowców prosimy o odbiór kalendarza w biurze OZHK w Rzeszowie przy ul. Fredry 4 zachowując reżim sanitarny .

Czytany 89 razy